Stará Ľubovna a okolia

Ľubovnianske múzeum – Ľubovniansky hrad (1311 – Liblou)

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je Ľubovniansky hrad, postavený okolo roku 1307 uhorským magnátom Omodejom Abom. S jeho históriou sú spojené významné uhorské i poľské šľachtické rody – Drugethovci, Kmithovci, Lubomirskí, Zamoyskí. Navštívili ho uhorskí i poľskí panovníci – Žigmund Luxemburský, Mária, Vladislav Jagiełło, Ján Albrecht, Ján Kazimír a Ján Sobieski. V rokoch 1655–1661 boli na hrade uschované poľské korunovačné klenoty.

Najcennejším objektom je gotická hlavná hradná veža (bergfrid), z ktorej je pekný výhľad na Tatry i Tri koruny v Pieninách. Podobu hradu výrazne poznačila veľkolepá renesančná prestavba po požiari v roku 1553, iniciovaná poľským kráľom Žigmundom Augustom. Z tohto obdobia dominujú hradu veľký renesančný palác a západný bastión. Posledná rozsiahlejšia prestavba sa realizovala od roku 1642 zásluhou spišského starostu Stanislava Lubomirského. Na hrade okrem iného pribudli barokové objekty – kaplnka, palác, vstupný a východný bastión.

Počas 90-minútovej prehliadky si môžu návštevníci prezrieť okrem hodnotnej architektúry expozície stavebného vývoja, histórie (Sedem storočí hradu Ľubovňa), cechov a remesiel, dobového nábytku, ako aj expozíciu venovanú posledným majiteľom hradu – Zamoyským. K tradičným podujatiam počas hlavnej turistickej sezóny patria sokoliarske dni, vystúpenia skupín historického šermu, divadelné predstavenia, či koncerty vážnej hudby. Pod hradom, v susedstve skanzenu sa nachádza novopostavený stredoveký vojenský tábor, v ktorom si návštevníci môžu vyskúšať streľbu z kuše, jazdu na koni i ďalšie zaujímavé činnosti.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.