Stará Ľubovna a okolia

Güntherov dom (č. 12)

K najcennejším domom na ľubovnianskom námestí patrí Güntherov dom – renesančný arkádový dom č. 12. Vznikol v roku 1639 spojením dvoch domov, ktoré patrili ľubovnianskemu tridsiatnikovi (výberca triadsiatku, pohraničného cla) Jurajovi Güntherovi. Šľachtic Günther bol dedičom majetku, ktorý v 16. storočí patril významnej osobnosti Starej Ľubovne – Jakubovi Lomnickému. Jakub Lomnický ako jeden z hraničných komisárov navštívil v roku 1543 Tatry. Radí sa k prvým podľa mena známym osobám, ktoré boli v Tatrách. Je pravdepodobné, že býval v jednom z dvoch domov, ktoré po požiari v roku 1639 dal Juraj Günther prestavať na jeden veľký renesančný arkádový dom.

Vo vstupnej sieni pri erbe je doska s iniciálkami a letopočtom: G. G. S. C. Rx. M. A .F. et T. L. ANNo 1. 6. 3. 9. (Juraj Günther, dvoran na dvore jeho kráľovskej výsosti a ľubovniansky tridsiatnik, roku 1639). Poschodie domu, kde sídli informačné centrum, má bohatú štukovú výzdobu.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.