Stará Ľubovna a okolia

Hraničné (1758 – Granasto)

Severne od Starej Ľubovne leží obec Hraničné, ktorá sa vyvinula na kopaničiarskom práve koncom 16. storočia. V obci sa nachádza drevený Kostol Panny Márie z roku 1785. Jednoloďová stavba s polygonálne uzavretým presbytériom a hranolovitou vežou tu bola údajne prenesená z neďalekej obce Jarabina. Zariadenie kostola je veľmi cenné, keďže pozostáva z vyradených oltárov staroľubovnianskeho kostola zo 14.–18. storočia. Osobitnú pozornosť si zasluhuje renesančný reliéf Zvestovanie Panne Márii z obdobia okolo roku 1520. Je na ňom vyobrazená taktiež najstaršia zachovaná podoba hradu Ľubovňa. Na bočnom oltári sv. Mikuláša je umiestnená gotická plastika sv. Mikuláša, zhotovená okolo roku 1360.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.