Stará Ľubovna a okolia

Vyšné Ružbachy (1329 – Nova Russunbach)

Neďaleko Podolínca ležia Vyšné Ružbachy, ktoré sa vyvinuli po roku 1303 na nemeckom práve. Názov obce vznikol z nemeckých výrazov rausche (šumieť) a bach (potok). Sídlo bolo po stáročia známe liečivými prameňmi, pri ktorých už v stredoveku vznikli kúpele. V roku 1549 ich opísal humanistický vzdelanec Juraj Wernher. V 17. a 18. storočí patrili k obľúbeným kúpeľom poľskej šľachty. V roku 1882 sa stali majetkom poľského šľachtica Andreja Zamoyského. Jeho syn Ján Zamoyski s manželkou Izabelou de Bourbon vytvorili z Ružbách moderné kúpeľné stredisko.

Najznámejšou stavbou je reštaurácia Biely dom, postavená na travertínovom podloží. Na jej priečelí sa nachádza aliančný erb Zamoyských a Bourbonovcov. V travertínovom lome sa v minulosti (od roku 1965) konali medzinárodné sochárske sympóziá, z ktorých sa zachovalo viacero pozoruhodných diel.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.