Stará Ľubovna a okolia

Kostol sv. Mikuláša

Staroľubovnianske námestie obdĺžnikového tvaru patrí k najpôsobivejším na Spiši a svedčí o rozplánovanej výstavbe stredovekého mesta. Uprostred námestia stojí pôvodne ranogotický kostol z obdobia okolo roku 1280, ktorý mal v staršom období jednu loď, presbytérium a predstavanú vežu. Barokovou prestavbou v 18. storočí bola jednoloďová dispozícia zmenená na trojloďovú. V kostole je umiestnených sedem, zväčša barokových oltárov; cenná je taktiež neskorogotická kamenná krstiteľnica zo začiatku 16. storočia. Prehliadku kostola možno absolvovať so sprievodcom.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.