Stará Ľubovna a okolia

Kontakt

Ľubovnianske múzeum – Hrad Stará Ľubovňa
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Ľubovniansky hrad, tel. 00421 - 52 - 43 220 30
Ľubovniansky skanzen, tel. 00421 - 52 - 43 239 82
Červený kláštor, tel. 00421 - 52 - 48 229 55
Riaditeľstvo múzea, tel. 00421 - 52 - 43 224 22

fax 00421 - 52 - 43 223 02
e-mail: muzeum@slnet.sk
www.muzeumsl.sk
UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.