Stará Ľubovna a okolia

Dom ľubovnianskeho mešťana (č. 21)

V obnovenom dome č. 21 z konca 18. storočia, postavenom na staršom základe, bola v roku 2006 sprístupnená expozícia dobového bývania 19. storočia. Návštevníci tu môžu spoznať aj tradičnú výrobu papiera, či modrotlače. V slepom okne spomínaného domu sa nachádza nástenná maľba s námetom Svätej Trojice. O tom, že Ľubovňu zasiahol v roku 1639 ničivý požiar, svedčí nápis na renesančnom ostení v priechode domu: LVBLOVIA: ARSIT. 1639 HAEC RENOVATA ANNO 1641 R (Ľubovňa zhorela 1639, opravené v roku 1641). V polovici 19. storočia patril dom komorskému úradníkovi Jurajovi Münsterovi.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.