Stará Ľubovna a okolia

Hniezdne (1286 – Knysen)

Hniezdne leží pri rieke Poprad neďaleko Starej Ľubovne smerom na Podolínec. So spomínanými mestami patrí k najstarším sídlam severného Spiša. Prvýkrát sa spomína v roku 1235, okolo roku 1270 prešlo na nemecké právo, v roku 1412 bolo povýšené na kráľovské mesto, v roku 1566 získalo štatút slobodného kráľovského mesta. V rokoch 1412–1772 patrilo medzi 16 spišských miest, ktoré boli v poľskom zálohu. Mesto bolo po stáročia známe riečnym prístavom, z ktorého sa vyvážali do Poľska obľúbené uhorské vína. Obdobne ako v Podolínci, i v Hniezdnom až do 20. storočia prevažovalo nemecké obyvateľstvo.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.