Stará Ľubovna a okolia

Kostol a kláštor piaristov

V roku 1642 založil v Podolínci piaristický kláštor spišský starosta Stanislav Lubomirski. Dvojvežový barokový kostol patrí k výrazným dominantám mesta. Piaristická škola sa preslávila svojou dobrou úrovňou ďaleko za hranicami Spiša. Mesto nazývali spišským Oxfordom, či Aténami nad Popradom. Študovali tu napríklad Stanislav Konarski, jeden zo spolutvorcov poľského osvietenstva; Gyula Krúdy, významný maďarský prozaik.

Barokový komplex bol postavený v rokoch 1647–1651 za mestskými hradbami podľa plánov viedenského staviteľa Pochsbergera. Jednoloďový kostol má rovný uzáver. Hlavný oltár pozostáva z veľkého stredného a dvoch menších bočných obrazov. Stredný obraz, jeden z najväčších na Slovensku, predstavuje výjav vzkriesenia Petra svätým Stanislavom kvôli potvrdeniu Stanislavovej neviny. Je pozoruhodné, že architektúra kláštorného kostola je zhodná s architektúrou kaplnky na Ľubovnianskom hrade, rovnako postavenou zásluhou Stanislava Lubomirského v polovici 17. storočia.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.