Stará Ľubovna a okolia

Červený Kláštor (1823 – Sublechnitz)

Obec Červený Kláštor sa vyvinula koncom 18. storočia, keď sa na kláštornom majeri usadili nemeckí kolonisti. Kartuziánsky kláštor bol postavený po roku 1320 a kartuziánski mnísi ho obývali do roku 1563. Svojmu pôvodnému účelu slúžil ešte v rokoch 1711–1782, keď tu pôsobili kamalduli. Najznámejšou osobnosťou kláštora je „lietajúci mních“ Cyprián.

Architektúru kláštora reprezentujú dva stavebné slohy – gotika (kartuziánska éra) a barok (kamaldulská éra). Najcennejším objektom je jednoloďový kostol zo 14. storočia. V polovici 18. storočia realizovali kamalduli jeho barokovú obnovu, počas ktorej získal bohatú štukovú výzdobu klenby a nový mobiliár. Na severnej strane bola k nemu pristavaná veža. Osobitnú pozornosť si zasluhuje taktiež kapitulná sieň s neskorogotickou klenbou a nástennými maľbami s pašiovým cyklom.

Počas 60-minútovej prehliadky si môžu návštevníci prezrieť okrem hodnotnej architektúry expozície sakrálneho umenia, histórie, národopisu, archeológie a mníšsky domček.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.