Stará Ľubovna a okolia

Podolínec (Podolyn – 1256)

Podolínec leží pri rieke Poprad na polceste medzi Starou Ľubovňou a Kežmarkom. Patrí k najstarobylejším sídlam severného Spiša. Napriek množstvu cenných pamiatok a bohatej histórii mesto stále čaká na objavenie turistami. Miestny Kostol Panny Márie sa spomína už v roku 1235. Okolo roku 1270 prešiel Podolínec na nemecké právo, v roku 1292 získal rozsiahle mestské výsady, vrátane významného práva skladu, resp. práva opevniť sa hradbami, v roku 1409 tu bol postavený hrad, v roku 1412 sa stáva slobodným kráľovským mestom, v rokoch 1412–1772 bol v poľskom zálohu, v roku 1642 tu vzniklo slávne piaristické kolégium.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.