Stará Ľubovna a okolia

Meštianske domy

Pôdorys námestia predstavuje polovičnú šošovku. Obytné domy obchodno-remeselníckeho charakteru sú zväčša neskororenesančné z prvej polovice 17. storočia. Osobitnú pozornosť si zasluhuje dom č. 15, ktorý je pôvodne gotickou stavbou z 15. storočia. Nie je ťažké nájsť ho medzi ďalšími meštianskymi domami, keďže na barokovej fasáde zo začiatku 18. storočia sa zachovali nástenné maľby: Svätá Trojica a Útek do Egypta. Taktiež vedľajšie i hradbové uličky spoluvytvárajú neopakovateľnú atmosféru tohto „zabudnutého“ spišského mesta.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.