Stará Ľubovna a okolia

Stará Ľubovňa (1292 – Libenow)

Najvýznamnejším mestom severného Spiša je Stará Ľubovňa, ležiaca blízko slovensko-poľských hraníc. V poslednom čase sa stala známym turistickým centrom východného Slovenska, ktoré navštevujú desaťtisíce turistov, medzi ktorými dominujú Slováci a Poliaci.

Stará Ľubovňa patrí k najstarobylejším sídlam severného Spiša. Prvá zmienka o nej sa zachovala už z roku 1235. K významným medzníkom jej histórie patrilo obdobie okolo roku 1270, keď prešla na nemecké právo, okolo roku 1307 bol v jej blízkosti postavený hrad, v roku 1364 získala právo výročného trhu a bola povýšená na slobodné kráľovské mesto. Od roku 1412 do roku 1769 sídlili na hrade spišskí starostovia, ktorí spravovali poľský záloh na Spiši. V spomínanom období dosiahla najvýznamnejšie postavenie počas svojej viac ako 800-ročnej histórie.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.