Stará Ľubovna a okolia

Szirmayov dom (č. 5)

K najkrajším domom slnečnejšej časti ľubovnianskeho námestia patrí Szirmayov dom, prestavaný okolo polovice 18. storočia v honosnom rokokovom štýle. V 18. a 19. storočí patril jednej z najzámožnejších ľubovnianskych rodín – šľachticom Szirmayovcom.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.