Stará Ľubovna a okolia

Ľubovnianske múzeum – Ľubovniansky skanzen

Obyvateľstvo v okolí Starej Ľubovne po stáročia charakterizovala národnostná pestrosť, čo sa odrazilo i v rôznorodosti ľudového staviteľstva. V roku 1985 bola pod hradom sprístupnená národopisná expozícia, ktorú v súčasnosti tvorí 25 objektov. Najcennejšou stavbou je zrubový gréckokatolícky kostolík z neďalekej šarišskej obce Matysová z roku 1833, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Radí sa k lemkovskému typu trojpriestorových kostolíkov východokarpatskej oblasti. Jeho súčasťou je ikonostas s dekoratívnou barokovo-klasicistickou drevenou trojradovou architektúrou. Ikony v interiéri sú staršie ako samotný kostol a pochádzajú zo 17. a 18. storočia.

Najväčšie zastúpenie medzi objektami skanzenu majú zrubové obytné domy z prvej tretiny 20. storočia. Popri nich sa tu nachádzajú i hospodárske objekty, ktoré boli súčasťou usadlostí (stodola, maštaľ, sýpka). Ďaleko od sídiel sa v minulosti budovali sezónne poľné obydlia (majdany), ktoré taktiež tvoria súčasť národopisnej expozície. Z technických stavieb možno v skanzene vzhliadnuť zrubovú kováčsku vyhňu, mlyn a dielňu stolára.

V jednotlivých obytných domoch je prezentované ľudové bývanie. V troch objektoch sú rekonštruované obytné priestory počas rodinných slávností či obradov. Počas hlavnej turistickej sezóny sú v amfiteátri usporadúvané vystúpenia folklórnych skupín a v areáli skanzenu predvádzajú remeselníci z okolitých dedín ľudové remeslá.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.