Stará Ľubovna a okolia

Kaplnka sv. Anny

Za mestom, smerom na Starú Ľubovňu, stojí na cintoríne kaplnka, ktorej najstaršia časť (podkovovitá románska apsida) pochádza z polovice 13. storočia. Začiatkom 14. storočia k nej pristavali oktogonálnu loď. Na prelome 16. a 17. storočia bola kaplnka rozšírená o novú pozdĺžnu loď. Románska apsida je najstaršou zachovanou architektúrou na území Podolínca.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.