Stará Ľubovna a okolia

Podolínsky hrad (1412 – opidum Podolinecz cum fortalicio)

K výrazným dominantám mesta Podolínec patril v minulosti hrad, ktorý začal budovať v roku 1409 Imrich z Perína v priestore pôvodnej západnej brány. V roku 1412 sa stala pevnosť v Podolínci súčasťou spišského zálohu. V 15. a 16. storočí tu sídlili podolínski podstarostovia. V roku 1593 uskutočnil renesančnú prestavbu hradu spišský starosta Sebastián Lubomirski, o čom svedčí nápis kamennej tabule na priečelí bývalej hlavnej hradnej budovy. V roku 1642, do vybudovania kláštora, pridelil piaristom dve miestnosti hradu Stanislav Lubomirski. V 18. a 19. storočí hrad chátral. Od začiatku 20. storočia, po obnove, počas ktorej bol objekt znížený o jedno poschodie, slúži ako mestská radnica.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.