Stará Ľubovna a okolia

Mestské opevnenie

K najvýznamnejším výsadám stredovekých miest patrilo právo vybudovať hradby. Podolínske hradby sa začali budovať už koncom 13. storočia. Vysoký kamenný múr ukončený cimburím posilňovali polvalcové bašty, smerom k mestu otvorené. Vstup do mesta bol chránený pôvodne dvoma hlavnými vežovými bránami s prejazdom. Pôvodná západná Horná brána (smerom na Kežmarok) sa po roku 1409 stala súčasťou hradu a slúžila ako delová bašta. Súvislejšie úseky hradieb s baštami sa zachovali pri kláštore a hrade (radnici).

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.