Stará Ľubovna a okolia

Meštianske domy

Súčasná zástavba mesta (ulicovka) sa sformovala v 17. a 18. storočí. Svojím rozsahom zodpovedá v podstate stredovekej zástavbe. Tvoria ju pre oblasť Spiša typické domy s prejazdom (dufartom). Pozornosť si zasluhuje dom č. 229 z prvej tretiny 18. storočia, ktorého fasádu zdobia maľby znázorňujúce Svätú Rodinu a Krst Krista. Vo výklenku na fasáde domu č. 114 z roku 1773 sa nachádza socha sv. Floriána.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.