Stará Ľubovna a okolia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (1235 – ecclesia sancte Marie)

Románsky kostol v Podolínci sa spomína už v roku 1235. Pravdepodobne na jeho mieste bol v závere 13. storočia postavený jednoloďový gotický kostol. V 18. storočí bol rozšírený prístavbami dvoch kaplniek. V kostole sa nachádza šesť barokových oltárov. K cennému zariadeniu patrí taktiež gotická krstiteľnica zo 14. storočia. Presbytérium je pokryté gotickými nástennými maľbami z rokov 1360–1430.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.