Stará Ľubovna a okolia

Info pre turistov

Mestské informačné centrum
Námestie sv. Mikuláša 12, Stará Ľubovňa, tel. 052/43 217 13
email: ic@staralubovna.sk

Penzión U Jeleňa
Nám. sv. Mikuláša 22, tel. 052/43 216 80
email: ujelena@itourshop.sk, http://www.ujelena.itourshop.sk

Salaš u Franka
Popradská 34, tel. 052/43 692 92, 43 266 59, 0903 910 039
email: salasufranka@salasufranka.sk, http://www.salasufranka.sk

Ubytovací hostinec Peters
Pod hradom, tel. 0905 960 297

Penzión Gurmen
Nám. sv. Mikuláša 1, tel. 052/42 818 01

Odborné učilište DM
Levočská 24, tel. 052/43 218 11

Hotel Komeko
Továrenská 19, tel. 0905 407 032, 0911 347 203

SOU poľnohospodárske
Jarmočná 108, tel. 052/43 225 93, 43 239 50

Privát – Jana Krafčáková
Popradská 3, tel. 052/43 210 91, 0907 305 836

Hotel SOREA Ľubovňa
Ľubovnianske Kúpele, 061 01 Stará Ľubovňa
email: lubovna@sorea.sk, http://www.sorea.sk
UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.