Stara Lubowla i okolice

Wyżne Rużbachy

Niedaleko od Podolińca znajdują się Wyżne Rużbachy, które lokowano po roku 1303 na prawie niemieckim. Nazwa miejscowości pochodzi od niemieckich wyrazów rausche (szumieć) i bach (strumień). Miejscowość od wieków była znana ze źródeł leczniczych, obok których już w średniowieczu powstało uzdrowisko. W roku 1549 opisał je humanista Juraj Wernher. W XVII i XVIII wieku Rużbachy należały do ulubionych uzdrowisk polskiej szlachty. W roku 1882 stało się własnością polskiego szlachcica Andrzeja Zamoyskiego. Jego syn Jan Zamoyski z małżonką Izabelą de Bourbon przekształcili je w nowoczesne uzdrowisko.

Najbardziej znaną budowlą jest restauracja Biały dom, zbudowana na fundamencie trawertynowym. Na jej fasadzie znajduje się połączony herb rodu Zamoyskich i Bourbonów. W łomie trawertynowym w przeszłości (od roku 1965) odbywały się międzynarodowe sympozja rzeźbiarzy, z których zachowało się wiele interesujących prac.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.