Stara Lubowla i okolice

Kamienice mieszczańskie

Plan rynku przedstawia połowę soczewki. Domy mieszkalne o charakterze handlowo-rzemieślniczym są w większości późnorenesansowe z pierwszej połowy XVII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje kamienica nr 15, która jest pierwotnie gotycką budowlą z XV wieku. Nie trudno ją zauważyć wśród pozostałych kamienic, ponieważ na barokowej fasadzie z początku XVIII wieku zachowały się malowidła ścienne przedstawiające: Trójcę Świętą i Ucieczkę z Egiptu. Razem z bocznymi uliczkami i uliczkami przy murach miejskich tworzą niepowtarzalną atmosferę tego „zapomnianego” spiskiego miasta.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.