Stara Lubowla i okolice

Kościół Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny

Romański kościół w Podolińcu jest wzmiankowany już w roku 1235. Przypuszczalnie na jego miejscu pod koniec XIII wieku został zbudowany jednonawowy kościół gotycki. W XVIII wieku został rozbudowany o dwie kaplice. W kościele znajduje się sześć barokowych ołtarzy. Na uwagę zasługuje również gotycka chrzcielnica z XIV wieku. Prezbiterium pokrywają gotyckie malowidła ścienne z lat 1360–1430.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.