Stara Lubowla i okolice

Kamienice mieszczańskie

Obecna zabudowa miejska (ulicowa) została ukształtowana w XVII i XVIII wieku. Swoim zasięgiem odpowiada zabudowie średniowiecznej. Tworzą ją typowe dla regionu spiskiego kamienice z przejazdem bramnym (dufartem). Na uwagę zasługuje kamienica nr 229 z pierwszej ćwierci XVIII wieku, jej fasadę zdobią malowidła przedstawiające Świętą Rodzinę i Chrzest Chrystusa. W niszy na fasadzie kamienicy nr 114 z roku 1773 znajduje się posąg św. Floriana.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.