Stara Lubowla i okolice

Zamek Podoliński

Do znaczących dominant miasta należał w przeszłości zamek, którego budowę rozpoczął w roku 1409 Imrich z Perína na terenie pierwotnej bramy zachodniej. W roku 1412 twierdza w Podolińcu stała się częścią zastawu spiskiego. W XV i XVI wieku mieli tutaj swoją siedzibę podolińscy podstarostowie. W roku 1593 spiski starosta Sebastian Lubomirski przeprowadził renesansową przebudowę zamku, co poświadcza napis na kamiennej płycie na froncie byłej głównej budowli zamkowej. W roku 1642 Stanisław Lubomirski przydzielił Pijarom, do czasu wybudowania klasztoru, dwa pomieszczenia zamkowe. W XVIII i XIX wieku zamek pustoszał. Od początku XX wieku, po rekonstrukcji, podczas której obiekt obniżono o jedno piętro, pełni funkcję ratusza miejskiego.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.