Stara Lubowla i okolice

Kaplica św. Anny

Za miastem, w kierunku na Starą Lubowlę, stoi na cmentarzu kaplica, której najstarsza część (romańska apsyda na planie podkowy) pochodzi z połowy XIII wieku. Na początku XIV wieku dobudowano do niej nawę oktogonalną. Na przełomie XVI i XVII wieku kaplica została rozbudowana o nową nawę podłużną. Romańska apsyda jest najstarszym zachowanym obiektem w Podolińcu.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.