Stara Lubowla i okolice

Czerwony Klasztor

Wieś Czerwony Klasztor (Červený Kláštor) powstała pod koniec XVIII wieku, kiedy to na ziemiach należących do klasztoru osiedlili się niemieccy osadnicy. Klasztor zakonu Kartuzów został zbudowany po roku 1320, a mnisi zamieszkiwali go do roku 1563. Swoją pierwotną funkcję pełnił jeszcze w latach 1711–1782, kiedy działali tutaj Kameduli. Najbardziej znaną osobowością klasztoru był brat Cyprian o przydomku „latający mnich”.

Klasztor przedstawia dwa style architektoniczne – gotyk (epoka Kartuzów) oraz barok (epoka Kamedułów).Najcenniejszym obiektem jest jednonawowy kościół z XIV wieku. W połowie XVIII wieku Kameduli przeprowadzili jego renowację w stylu barokowym, dzięki której uzyskał bogate stiukowe zdobienie na sklepieniu oraz nowe wyposażenie. Od strony północnej dobudowano do niego wieżę. Na szczególną uwagę zasługuje również sala kapitulna z późnogotyckim sklepieniem oraz malowidłami ściennymi z cyklem pasyjnym.

W ciągu 60 minut zwiedzania turyści, oprócz bezcennej architektury, mogą obejrzeć ekspozycję sztuki sakralnej, historyczną, etnograficzną, archeologiczną oraz domek mnicha.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.