Stara Lubowla i okolice

Gniazda

Hniezdne położone jest nad rzeką Poprad, niedaleko od Starej Lubowali, w kierunku na Podoliniec. Wraz z wzmiankowanymi miastami należą do najstarszych osad północnego Spiszu. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1235, ok. roku 1270 przeszło na prawo niemieckie, w roku 1412 zostało podniesione do rangi królewskiego miasta, a w roku 1566 uzyskało statut wolnego miasta królewskiego. W latach 1412–1772 należało do 16 miast spiskich, wchodzących w skład tzw. zastawu spiskiego. Miasto przez wieki było znane z portu rzecznego, z którego przywożono do Polski ulubione wina węgierskie. Podobnie jak w Podolińcu, również w Hniezdnem aż do XX wieku przeważała ludność niemiecka.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.