Stara Lubowla i okolice

Stara Lubowla

Najważniejszym miastem na północy regionu spiskiego jest Stara Lubowla (Stará Ľubovňa), położona niedaleko granicy słowacko-polskiej. W ostatnich latach stała się znanym ośrodkiem turystycznym wschodniej Słowacji, który odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów, a wśród nich przeważają Słowacy i Polacy.

Stara Lubowla należy do najstarszych osad północnego Spiszu. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi już z roku 1235. Do znaczących punktów zwrotnych w jej historii należał okres ok. roku 1270, kiedy przeszła na prawo niemieckie, ok. roku 1307 w jej pobliżu zbudowano zamek, a w roku 1364 uzyskała przywilej dorocznego jarmarku oraz rangę wolnego miasta królewskiego. W latach 1412–1769 na zamku lubowelskim swoją siedzibę mieli spiscy starostowie, którzy zarządzali zastawem spiskim. We wzmiankowanym okresie Stara Lubowla osiągnęła najwyższą pozycję w swojej ponad 800-letniej historii.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.