Stara Lubowla i okolice

Graniczne

Na północ od Starej Lubowli znajduje się wieś Hraničné ulokowana pod koniec XVI wieku na prawie górskim. We wsi znajduje się drewniany kościół Najświętszej Marii Panny z roku 1785. Jednonawowa budowla z poligonalnie zamkniętym prezbiterium i wieżą graniastosłupową została tutaj podobno przeniesiona z niedalekiej wsi Jarabina. Wyposażenie kościoła jest bardzo cenne, ponieważ znajdują się tutaj stare ołtarze z kościoła starolubowelskiego z XIV–XVIII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje renesansowy relief Zwiastowanie Marii Panny z okresu ok. roku 1520. Przedstawia on również najstarszy wizerunek zamku lubowelskiego. Na ołtarzu bocznym św. Mikołaja umieszczona jest gotycka rzeźba św. Mikołaja, wykonana ok. roku 1360.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.