Stara Lubowla i okolice

Kamienica Lubowelskiego Mieszczanina Rynek 21

W odnowionej kamienicy nr 21 z końca XVIII wieku, zbudowanej na starszym fundamencie, w roku 2006 otwarto ekspozycję wyposażenia mieszkań z XIX wieku. Oprócz tego, turyści mogą się tutaj zapoznać z tradycyjną produkcją papieru czy modrodruku. W ślepym oknie wspomnianej kamienicy znajduje się malowidło ścienne przedstawiające Trójcę Świętą. O tym, że Lubowlę ogarnął w roku 1639 wyniszczający pożar, świadczy napis na renesansowej ścianie w przejściu kamienicy: LVBLOVIA: ARSIT. 1639 HAEC RENOVATA ANNO 1641 R (Lubowla spłonęła 1639, odnowiono w roku 1641). W połowie XIX wieku kamienica należała do urzędnika Juraja Münstera.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.