Stara Lubowla i okolice

Bibliografia

BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985.

GOJDIČ, I.: Spišské mestá a ich vývin.
In: Gładkiewicz, R. – Homza, M. (ed.): Terra Scepusiensis. Levoča-Wrocław 2003.

CHALUPECKÝ, I. – GARAJOVÁ, E.: Stará Ľubovňa a okolie. Košice 1973.

CHALUPECKÝ, I. – SMETANA, M.: Hrad Ľubovňa. Martin 1987.

KURTYKA, J.: Starostwo spiskie (1412–1769/70). In: Gładkiewicz, R. – Homza, M. (ed.): Terra Scepusiensis. Levoča-Wrocław 2003.

PAVELČÍKOVÁ, M.: Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa.
In: Števík, M. a kol.: Ľubovniansky hrad. Zamek Lubowniański. Stará Ľubovňa 2002.

Súpis pamiatok na Slovensku, vol. 1-3, ed. Güntherová, A. Bratislava 1967 – 1969.

ŠTEVÍK, M. – TIMKOVÁ, M.: Dejiny hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2005.

ŠTEVÍK, M. – TIMKOVÁ, M.: Červený (Lechnický) kláštor. Stará Ľubovňa 2004.

WIŚNIEWSKI, W. W.: O Jakubie Łomnickim i jego wizycie w Tatrach AD 1543.
In: Almanach Muszyny. Rocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej. 2006.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.