Stara Lubowla i okolice

Kościół i klasztor OO. Pijarów

W roku 1642 spiski starosta Stanisław Lubomirski założył w Podolińcu klasztor OO. Pijarów. Barokowy kościół z dwiema wieżami należy do znaczących dominant miasta. Szkoła Pijarów była znana ze swojego dobrego poziomu daleko za granicami Spiszu. Miasto nazywano spiskim Oksfordem lub Atenami nad Popradem. Kształcili się tutaj np.: Stanisław Konarski, jeden ze współtwórców polskiego oświecenia; Gyula Krúdy, wybitny węgierski prozaik.

Zespół barokowy został wybudowany w latach 1647–1651 za murami miejskimi, wg projektu wiedeńskiego mistrza Pochsbergera. Jednonawowy kościół ma równe zakończenie. Ołtarz główny składa się z dużego środkowego i dwóch mniejszych bocznych obrazów. Środkowy obraz, jeden z największych na Słowacji, przedstawia scenę wskrzeszenia Piotrowina przez biskupa Stanisława, potwierdzające prawo Stanisława do majątku po zmarłym rycerzu Piotrze z Janiszewa. Warte uwagi jest to, iż architektura kościoła klasztornego nawiązuje do architektury kaplicy na Zamku Lubowelskim, zbudowanej również dzięki Stanisławowi Lubomirskiemu w połowie XVII wieku.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.