Stara Lubowla i okolice

Kościół św. Mikołaja

Rynek starolubowelski o prostokątnym kształcie należy do najbardziej reprezentatywnych na Spiszu i świadczy o rozplanowanej urbanizacji średniowiecznego miasta. Pośrodku stoi pierwotnie wczesnogotycki kościół z okresu ok. 1280, który dawniej posiadał jedną nawę, prezbiterium i wieżę. W wyniku barokowej przebudowy w wieku XVIII jedną nawę zamieniono na trzy nawy. W kościele znajduje się siedem ołtarzy, w większości barokowych; bezcenna jest również późnogotycka kamienna chrzcielnica z początku XVI wieku. Kościół można zwiedzać z przewodnikiem.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.