Stara Lubowla i okolice

Kamienica Günthera Rynek 12

Do najcenniejszych kamienic w rynku lubowelskim należy Kamienica Günthera (Güntherov dom) – renesansowa kamienica z arkadami nr 12. Powstała w roku 1639 w wyniku połączenia dwóch kamienic, które należały do lubowelskiego poborcy cła granicznego (trzydziesięciny) Juraja Günthera. Szlachcic Günther był spadkobiercą majątku, który, w XVI wieku należał do ważnej osobistości Starej Lubowli – Jakuba Lomnickiego. Jakub Lomnický jako jeden z komisarzy granicznych odwiedził w roku 1543 Tatry. Należy do pierwszych, pod względem nazwiska, znanych osób, które były w Tatrach. Przypuszczalnie przebywał w jednej z dwóch kamienic, które po pożarze w roku 1639 Juraj Günther kazał przebudować w jedną dużą renesansową kamienicę z arkadami.

W przedsionku obok herbu znajduje się płyta z inicjałami i datą: G. G. S. C. Rx. M. A. F. et T. L. ANNo 1. 6. 3. 9. (Juraj Günther, dworzanin na dworze jego królewskiej mości i celnik lubowelski, rok 1639). Piętro kamienicy, gdzie obecnie znajduje się centrum informacji turystycznej, posiada bogate zdobienia stiukowe.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.