Przeworsk a okolia

Kostol a kláštor dominikánov zasvätený Najsvätejšej
Panny Márie

Kostol bol postavený v rokoch 1719–1749 na základe projektu Giovanni Spazzio, okolo roku 1754 pristavali kláštorné krídlo. V roku 1778 na príkaz rakúskych okupačných úradov kláštor zrušili, a kostol odkázali fare. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje hrobová krypta Czartoryských umiestnená v podzemí kostola. Pochovali v nej 22 členov kniežacej rodiny. Donedávna sa v krypte uschovávali majstrovské náhrobné vence pochádzajúce z viedenských aj parížskych manufaktúr, vyrobené z jemných materiálov: korálikov a sklenených, porcelánových, metálových lupienkov, papieru a drôtu. Zbierka vencov bola niekoľko rokov vystavená v paláci, momentálne sa nachádza v Múzeum v Jarosławiu.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.