Przeworsk a okolia

Kostol a kláštor Sestier Milosrdenstva Matky Božej Snežnej

Kostol a kláštor Sestier Milosrdenstva povstal z fondov bohatých vlastníkov mesta – Žofie z Krasińských a Antonína z Lubomirských. Kostol Matky Božej Snežnej s kláštorným krídlom bol postavený v rokoch 1778–1784 na mieste niekdajšieho kostola zasväteného takisto Matke Božej Snežnej. Zo starej svätyne pochádza kultový obraz Matky Božej Snežnej na hlavnom oltári. Do opatery Sestier Milosrdenstva zriaďovatelia venovali nemocnicu pre chudobných. Na fasáde kostola vidno rodové erby zakladateľov, v polookrúhlom výklenku fresku predstavujúcu rehoľníčku, ktorú sv. Vincent a Paulo venuje do opatery Kristovi a Duchovi Svätému.

Na teréne kláštorného zoskupenia sa zachovala sýpka z roku 1869 a taktiež značný odsek mestských obranných múrov.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.