Przeworsk a okolia

Skanzen – Zájazd „Pastewnik”

Na teréne bývalého dvorského majetku je tiež umiestnený jediný skanzen v Poľsku plniaci úlohu zájazdu, hotelu a campingu. V rokoch 1976–1996 bol zrealizovaný tzv. živý skanzen, do ktorého sa prenieslo z mesta a okolia 8 objektov, ktoré sa neskôr zrekonštruovali: smreková rezidencia z Krzeczowic, dom tkáča so širokou sieňou, dom remeselníka, dom kupca masla z vysokou pivnicou, dom z Gaci z verandami, sklad so šindľovou strechou, voľne stojaca pivnica, dreveno-murovaná vyhňa z elementmi kováčskej dielne. Tieto budovy plnia hotelovú, gastronomickú a administratívno-kancelársku úlohu. Na teréne „Pastewnika” v lete sú organizované zábavno – kultúrne podujatia pod holým nebom.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.