Przeworsk a okolia

Markowa Múzeum ľudového stavebníctva

Skanzen založil v roku 1979 Spolok Priateľov Markowej a do dnešného dňa funguje ako verejné múzeum. Na neveľkej ploche sa tu koncentruje niekoľko objektov ľudového stavebníctva charakteristického pre dedinu v łańcuckim a przeworskim regióne. Patria k nim: chalupa sedliaka ako aj stajne, tvoriace spolu uzatvorenú štruktúru, tj. kolovú ohradu; stodola z dvomi vytýčenými kútmi na prechovávanie obilia v zamknutých skriniach, chliev, zásobník do skladovania obilia, sýpka, veterný mlyn tj. „koźlak”, vyhňa, ľudová škola, v ktorej sa nachádza kancelária skanzenu atď.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.