Przeworsk a okolia

Sieniawa

Mesto založené na základoch dediny Dybkov, zmienky o ňom sú už v XV. storočí. Okolo roku 1650. majiteľ vybudoval na neďalekej vysočine tehlovú pevnosť nazvanú Sieniawa, upevnenú zemnou hrádzou s bastiónmi. Spolu s lokáciou mesta v roku 1676, začala sa stavba sídla – rezidencie Sieniawských, kostola a kláštorov Dominikánov Observantov ako aj riečny prístav na Sane.

V meste sa zachovali okrem toho: fragmenty zemných-murovaných fortifikácií niekdajšieho hradu Sieniawských z XVII. storočia, mestská radnica z XVII. storočia, mešťanské kamenice na námestí z XVIII. storočia, prestavané v XIX. storočí, židovský cintorín – kirkut s najstarším náhrobkom z roku 1686 a hrobovou kaplnkou sieniawského Ezechiela Szragi Halberstama.

V dedinkách ležiacich neďaleko Sieniawy sa zachovali historické drevené grécko-katolícke kostoly. V dedine Rudka sa nachádza neveľký kostol Usnutia Najsvätejšej Márie Panny z roku 1693 s kopulou na severnej a južnej strane lode. Na Trati drevenej architektúry podkarpatského vojvodstva je ona jedným z objektov. V roku 1921 vedľa nej postavili murovaný kostol. V Leżachowe nájdeme kostol sv. Nikity z roku 1796, ktorý bol často krát opravovaný a rozširovaný. V súčasnosti je využitý ako rímskokatolícky kostol.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.