Przeworsk a okolia

Kostol a kláštor Božohrobcov v súčasnosti farský kostol Ducha Svätého

Kláštorný komplex Božohrobcov, fond Jána Tarnovského, sa skladá z neskorogotického kostola Ducha svätého, postaveného v rokoch 1430–1473, kaplnky Kristovho Hrobu pristavenou v roku 1718, budovy kláštora z XV storočia a obranných múrov z XVII. storočia s baštou – v súčasnosti zvonicou.

Symbolom do roku 1846 jestvujúceho Rádu Kanonikov Pravidelných Strážcov Hrobu Jerozolimského, bežne zvaných Božohrobcami alebo Miechovítmi, je jerozolímsky kríž z dvomi vodorovnými priečkami, zdobiaci dodnes všetky kostolné veže. Interiér kostola prikrytý hviezdnatým stropom si zachoval svoj surový gotický sloh. V kontraste s ním je barokové a neobarokové vybavenie s bohatým hlavným oltárom z 1693 roku, postaveným v 300. výročie povstania fary, so stallámi, s kazateľnicou, a dúhovými a bočnými oltármi, dúhovým brvnom s krucifixom stojacim na zemeguli a vkomponovaným v dúhový oblúk náradím pánovho utrpenia.

V presbytérium kostola sa nachádza gotický epitaf Rafała Tarnowského maľovaný na dosku približne z roku 1490 a taktiež náhrobné kamene z toho istého obdobia. Pozornosť si zaslúži taktiež gotická medená krstiteľnica z I. polovice XV. storočia stojaca vo vedľajšej lodi kostola. V kaplnke Kristovho Hrobu ozdobenej v I. polovici XIX. storočia štukatúrami Friedricha Baumana a polychrómiou predstavujúcou scénu Zmŕtvychvstania, sa nachádza oltár Matky Božej Pani Przeworska ako aj kópia jeruzalemskej baziliky, na bočných stenách epitafy Terezy a Henricha Lubomirských – vlastníkov Przeworska, ktorých hrobová krypta sa nachádza pod kaplnkou.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.