Przeworsk a okolia

Hlavné námestie, radnica

V centre historického urbanistického slohu (usporiadania) sa vznáša stavba radnice, o ktorej nájdeme zmienku už v dokladoch z obdobia stredoveku. Súčasná budova sa datuje na polovicu XVII. storočia. Na prízemí radnice sa nachádza priestranná zájazdná sieň, na poschodí zas kancelárie magistrátu a richtárska súdna miestnosť.

Nad budovou radnice kraľuje obrovská veža, ktorá za svoju súčasnú podobu vďačí prestavbe z roku 1909. Na vrcholu veže vidno erb Leliwa – šesťramennú hviezdu a polmesiac, nižšie zas vytiahnutú ruku s mečom – symbol „práva meča” – výsady stanovenia výroku smrti, aký prisluhoval richtárskemu súdu do konca XVIII. storočia.

Na námestí pred radnicou stojí pomník kráľa Vladislava Jagellonského, odhalený v roku 1910., v 500. výročie bitky pod Grunwaldom, ako aj na pamiatku obdržania mestských práv.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.