Przeworsk a okolia

Palácovo-parkový komplex Czartoryských

Rezidencia pochádza z XVIII. storočia. V rokoch 1720–1726 bol postavený letný palác, a v rokoch 1881–1883 zostal prestavaný murovaný palác, ktorý získal svoj súčasný neskorobarokový tvar. V palácovo – parkovom komplexe sa zachovali taktiež iné stavby zo začiatku ako aj z I. polovice XVIII. storočia: oficína, pavilón, osembočný pavilón, kordegarda, vstupná brána s ohradou a kamenný most. Zriadenie je obklopené krásnym prírodným parkom prekomponovaným z kvartérnej talianskej záhrady, ktorej stopy sa zachovali v jej štruktúre.

V paláci hostili kedysi veľa významných hostí m. in. Juliána Ursyna Niemcewicza, Tadeáša Kościuszko, cára Alexandra II. Bol taktiež centrom aristokratického spoločenského života. Po úpadku novembrového povstania sa tu prechovávali puławské zbierky Izabely Czartoryskej, prenesené neskôr do Hotelu Lambert v Paríži, a dnes tieto exponáty môžme obdivovať v Múzeum Czartoryských v Krakove.

V súčasnosti v palácovom komplexe nájdeme aj luxusný hotel, ktorý si spolu s parkom môžu turisti pozrieť.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.