Przeworsk a okolia

Przeworsk

Mesto nad riekou Mleczka, ležiace v strednej časti podkarpatského vojvodstva medzi mestami Łańcut a Jarosław. Názov mesta pochádza od staropoľského slova „przewora”, ktoré znamená hrádza, hranica, prekážka, a poukazuje na úlohu poľsko – ruskej pohraničnej pevnosti Przeworska. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1281. V roku 1393 Przeworsk – vlastníctvo Jána z Tarnova erbom Leliva – obdržal z rúk kráľa Vladislava Jagellonského mestské práva. Tarnovci boli zakladateľmi dvoch, dodnes zachovalých svätýň: kostola Ducha svätého, postaveného pre rád jerozolimských Božohrobcov, a kostola sv. Barbary, obsadeného rádom Bernardýnov. Do roku 1848 bol Przeworsk súkromné mesto. Jeho ďalšími vlastníkmi boli významné poľské rody magnátov Tarnovských, Kostkovcov, Ostrogských, a Lubomirských. V období galíckej autonómie v roku 1848 Przeworsk sa stal Slobodným Kráľovským Mestom.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.