Przeworsk a okolia

Úzkokoľajová trať Przeworsk–Dynów

Viac ako 100 ročná úzkokoľajová trať vznikla kvôli zabezpečeniu vhodného transportu repy do cukrovaru „Przeworsk”. Cez desaťročia bola taktiež dôležitým komunikačným prostriedkom pre občanov obcí ležiacich pri jej trati. V súčasnosti je jednou z turistických atrakcií v regióne. Koľaj na trati o dĺžke 46 km odchádza zo stanice Przeworsk Wąski a vedie cez obce: Urzejowice, Krzeczowice, Kańczuge, Łopuszke Wielkou, Manasterz, Zagórze, Hadle Szklarskie, Jawornik Polski, Szklary, Bachórz, aby nakoniec dorazila do Dynowa. Výnimočnou atrakciou je najdlhší tunel v Európe na úzkokoľajových tratiach s dĺžkou 602 m, bežiaci pod horou Szklarkou. V letnej sezóne od mája do septembra cez víkendy premáva turistický vlak „Podgórzanin”. Okrem cestovania sympatickým vláčikom na staniciach Przeworsk a Dynów si môžete pozrieť starožitný koľajnicový tábor a budovy staníc.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.