Przeworsk a okolia

Kańczuga

Mesto založil Otton z Pilczy, mestské práva obdržala obec približne v roku 1400 r. Od stredoveku Kańczuga bola známa vďaka pestovaniu tu drotárskeho umenia. V XIX. storočí do tradičných remesiel patrilo taktiež pečenie perníkov a „čepkárstvo” – šitie čepcov pre vydaté ženy. V II. polovici XIX. storočia sa tu nachádzalo ohnisko klockovej krajky.

Mesto v minulosti bolo obývané občanmi niekoľkých národností a vyznaní. Najdôležitejšími historickými pamiatkami sú: farský kostol Michala Archanjela z roku 1605, s pristavanou v roku 1612 kaplnkou sv. Anny zriadenou vďaka vlastníčke mesta Anne Ostrogskej, murovaný grécko-katolícky kostol Láskavej Matky Božej zo začiatku XVII. storočia. V neďaleko ležiacej dedine Siedleczka sa zachoval kirkut patriaci židovskej komunite v Kańczudze. Nachádza sa na ňom niekoľko maciev, najstaršie z polovice XIX. storočia.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.