Przeworsk a okolia

Nowosielce Kostol sv. Marii Magdalény

Kostol v Nowosielciach, perla drevenej architektúry, pred storočiami plnil taktiež funkciu opevnenia, poskytujúc miestnemu ľudu bezpečie počas v tých časoch častých nájazdoch v týchto končinách. Svätyňa postavená v roku 1595, umiestnená na vysokej vysočine dodnes vznáša sa nad okolím. V jej interiéri sa zachovali: dve gotické cechové skrine, renesančné stálla, kazateľnica a kamenná krsteľnica. V roku 1624, počas tatárskeho nájazdu, ktorý spustošil veľké oblasti panstva, obyvatelia malej vsi pri Przeworsku ju ochránili pred nájazdom pod velením richtára Michala Pyrza nachádzajúc úkryt v kostole. Víťazstvo nowosieleckých sedliakov a ich richtára obklopila legenda. V roku 1936 na česť Michala Pyrza v blízkosti kostola postavili zemný kopec. Neďaleko kostola stojí prícestná kaplnka sv. Jána Nepomucena z XVIII. storočia. Do Nowosielca nás zavedie jedna z ciest Tratí drevenej architektúry podkarpatského vojvodstva.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.