Przeworsk a okolia

Zarzecze Palácovo-parkový komplex Dzieduszyckých

Palácovo-parkové zriadenie naprojektovala Magdaléna z Dzieduszyckých grófka Morská vďaka spoluúčasti architekta Christiana Petra Aignera. Autorom bohatých štukatérových dekorácii bol Friedrich Bauman, tvorca štukatúr na łańcuckom hrade a v przeworskom paláci. Klasicistický palác má preromantický neregulárny blok s rotundou v nárožiu, zahŕňajúcu bálovú sálu. V zariadení sa zachovali taktiež: oranžéria a holenderňa (rasové kravy chované hlavne pre dekoratívne účely – príp. prekl.) z roku 1820, oficína z konca XIX. storočia a taktiež romantický prírodný park približne z roku 1820 s množstvom cenných exemplárov stromov. Morská grófka naprojektovala okrem toho farmárske budovy a sedliacke ohrady v dedine, inšpirované holandským stavebným štýlom. V súčasnosti palác využíva obec a rôzne inštitúcie kultúry.

Vedľa rezidencie stojí neorománsky farský kostol postavený v rokoch 1880–1895 z voľne stojacou zvonicou. Nad hlavným vchodom kostola je umiestnená venátska mozaika predstavujúca patróna kostola, Michala Archanjela, ktorú zaplatila rodina Dzieduszyckých.

UE INTERREG Euroregion
Publikácia bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG III A
Poľsko – Slovenská republika spravovaného združením Karpatský Euroregión Poľsko v Rzeszowe.