Przeworsk i okolice

Zarzecze Zespół pałacowo-parkowy Dzieduszyckich

Założenie pałacowo-parkowe zostało zaprojektowane przez Magdalenę z Dzieduszyckich hrabinę Morską przy współudziale architekta Christiana Piotra Aignera. Autorem bogatych dekoracji sztukatorskich był Fryderyk Bauman, twórca sztukaterii w zamku łańcuckim i przeworskim pałacu. Klasycystyczny pałac posiada preromantyczną nieregularną bryłę z rotundą w narożniku, mieszczącą salę balową. W założeniu zachowały się także: oranżeria i holendernia z 1820 r., oficyna z k. XIX w. oraz romantyczny park krajobrazowy z ok. 1820 r. z wieloma cennymi okazami drzew. Hrabina Morska zaplanowała ponadto budynki folwarczne i zagrody chłopskie we wsi wzorowane na budownictwie holenderskim. Obecnie pałac jest użytkowany przez gminę i gminne instytucje kultury.

Obok rezydencji wznosi się neoromański kościół parafialny wybudowany w latach 1880-1895 z wolnostojącą dzwonnicą. Nad głównym wejściem do kościoła umieszczona jest mozaika wenecka przedstawiająca patrona kościoła, Michała Archanioła, ufundowana przez rodzinę Dzieduszyckich.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.